y byddem yn hoffi clywed gennych

cysylltwch â ni drwy ebost, ffôn neu drwy’r post

Ffôn: (01758) 612993 

Cyfeiriad: Y Maes, Pwllheli, Gwynedd LL53 5HA

Oriau Agor: 7:00 – 22:00 (7 diwrnod yr wythnos)

Sut i’n ffeindio ni

Spar, Y Maes, Pwllheli