Cadw’n Lleol

Rhoi Bwyd a Diod o Gymru ar y map

 

Dros y blynyddoedd, mae’r teulu Davies wedi adeiladu perthynas cryf gyda nifer o gynhyrchwyr bwyd a diod Gymreig.

Rydym yn ymfalchïo yn safon y cynnyrch sydd ar gael yma yng Nghymru ac wedi eu gwneud yn ganolbwynt i’n busnes. Mae ein hymdrechion wedi galluogi nifer o’r cynhyrchwyr yma i gyrraedd marchnad llawer fwy eang sydd wedi arwain at nifer o’n partneriaid i ddilyn ein hegwyddorion. Mae hyn yn fraint fawr i ni yma yn SPAR – Y Maes.

Erbyn hyn, mae’n portffolio yn cynnwys bwyd a diod gan dros 70 o gyflenwyr.

Porwch drwy’r oriel isod i ddarganfod sampl o’n cyflenwyr cyfredol.

(Ymddiheuriadau bod yr ysgrifen yn uniaith Saesneg ar hyn o bryd)