Croeso

Ein hamcan yma yn Spar – Y Maes, Pwllheli yw cynnig i’n cwsmeriaid gyda’r amrywiaeth eang, gwerth da, y bwydydd ffres gorau a gwasanaeth eithriadol i’n cwsmeriaid mewn amgylchedd siopa dymunol a modern.

Cadw'n LLeol

rydym yn stocio cynnyrch o dros 70 o gyflenwyr lleol a rhanbarthol

Cynigion Arbennig!

byddwch bob amser yn dod o hyd i gynnig arbennig yn ein siop

Subway

os nad ydych yn dod o hyd i’r hyn rydych chi ei eisiau yn SPAR, ewch i fyny’r grisiau i weld beth sydd gan Subway i’w gynnig

Ymunwch â ni yn eich SPAR yn ei newydd wedd o ddydd Sadwrn 30 Medi

Spar, y Maes

Cigydd

mae ein hamrywiaeth o gyg ffres yn cael ei baratoi bob dydd gan ein cigydd

Becws

mae ein becws yn pobi ein hamrwyiaeth o fara ein hunain bob dydd

Deli

rydym yn cynnig bron i phopeth o’n cownter deli gan gynnwys pizza a chyri

Gwinoedd o Safon

rydym yn cynnig yr amrywiaeth safon uchaf o winoedd a diodydd alcoholic yn y dref

Ffrwythau a Llysiau Ffres

rydym yn stocio amrywiaeth wych o ffrwythau a llysiau o bell ac agos

Bwyd Groser

ac eto, rydyn ni’n dal i lwyddo i stocio amrywiaeth eang o fwydydd ar gyfer eich siopa wythnosol

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)