Cynigion Cyfredol

Cymerwch olwg ar ein llyfryn i weld pryd mae’r cynigion unigol ar gael. Maent yn gallu amrwyio o adran i adran.

Gallwch bori drwy’r llyfryn drwy ddefnyddio’r botymau pwrpasol.

Mae’r cynigion ar gael:

Alcohol: 8/03/18 – 4/04/18, Ffres & Rhewedig: 22/03/18 – 18/04/18, Bwyd Groser: 15/03/18 – 11/04/18

Mae llawer fwy o gynigion i’w ddarnganfod yn y siop.