Cynigion Cyfredol

Cymerwch olwg ar ein llyfryn i weld pryd mae’r cynigion unigol ar gael. Maent yn gallu amrwyio o adran i adran.

Gallwch bori drwy’r llyfryn drwy ddefnyddio’r botymau pwrpasol.

Mae’r cynigion ar gael:

 Alcohol: 18/01/18 – 31/01/18, Ffres & Rhewedig: 02/01/18 – 24/01/18, Bwyd Groser: 02/01/18 – 24/01/18

 Mae llawer fwy o gynigion i’w ddarnganfod yn y siop.